https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Shibin Sanudeen, Ing. Sharuckkhan Asath Khan, Mishal Ghayan, Peter Pakan

Zverejnené 07. 08. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Shibin Sanudeen, Ing. Sharuckkhan Asath Khan, Mishal Ghayan, Peter Pakan

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 7.8.2023 do 25.8.2023