https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Radoslav Uhrin, Nenad Dordevic, Renáta Jankovičová

Zverejnené 16. 05. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Radoslav Uhrin, Nenad Dordevic, Renáta Jankovičová

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 16.05.2023 do 05.06.2023.