https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Manh Dung Vu, Františka Nosická

Zverejnené 10. 01. 2022

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Manh Dung Vu, Františka Nosická

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od  10.01.2022   do  28.01.2022             

V Zavare, dňa  10.01.2022
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce