https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Igor Bihary, Yevheniia Andriienko, Oleksandr Katsan, Antonina Prykhodko, Bakhtiyor Erkinov 1991, Stevan Hrček

Zverejnené 05. 09. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Igor Bihary, Yevheniia Andriienko, Oleksandr Katsan, Antonina Prykhodko, Bakhtiyor Erkinov 1991, Stevan Hrček

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 5.9.2023 do 20.9.2023