https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Davor KRSTESKI

Zverejnené 29. 12. 2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

 Davor KRSTESKI 

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od  29.12.2021   do  27.01.2022             

V Zavare, dňa  29.12.2021
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce