https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky pre Adela LUCA, Alexandru Florin BERINTAN, Attila GONDA,  Iount LUCA, Iount Marius GRECU,  Ionel PERDEVARA, Peter GAŠPAROVIČ, Gabriela ŠIMONOVÁ, Branislav HÁJIČEK

Zverejnené 25. 01. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Adela LUCA, Alexandru Florin BERINTAN, Attila GONDA,
Iount LUCA, Iount Marius GRECU,  Ionel PERDEVARA,
Peter GAŠPAROVIČ, Gabriela ŠIMONOVÁ, Branislav HÁJIČEK

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 25.01.2023 do  13.02.2023.

V Zavare, dňa  25.01.2023