https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky : Natalia Myroshnichenko, Olena Borzenkova, Dragan Jocic, Pawel Piotr Skiba, David Tchitchinadze, Srdan Zgerda, Tomic Aleksandar, Nurkhan Shaimerden

Zverejnené 28. 07. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Natalia Myroshnichenko, Olena Borzenkova, Dragan Jocic, Pawel Piotr Skiba, David Tchitchinadze, Srdan Zgerda, Tomic Aleksandar, Nurkhan Shaimerden

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 28.7.2023 do 15.8.2023