https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložení zásielky na pošte pre

Zverejnené 21. 07. 2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Marko ANTONČIC, Miloš AKSIC, Peter PAKAN, Jelena ARSIC,
Janko HRONJEC, Radoslav UHRIN, Branislav KIČINJA, Danijela MARINKOV

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od  21.7.2021                 do   05.08.2021                   

V Zavare, dňa

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce