https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o uložená zásielky pre Oleksii PARKHOMENKO, Renáta JANKOVIČOVÁ

Zverejnené 22. 09. 2022

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Renáta JANKOVIČOVÁ
Oleksii PARKHOMENKO

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 22.09.2022 do  10.10.2022.

V Zavare, dňa  22.09.2022