https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Onámenie o uložení zásielky pre Mariusz Karasiewicz, Nenad Dordevic

Zverejnené 14. 06. 2023

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Mariusz Karasiewicz, Nenad Dordevic

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:
od 14.06.2023 do 03.07.2023.