https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Ochrana lesov pred požiarmi

Zverejnené 08. 03. 2021

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje občanov o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:
– nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
– využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
– neodhadzovať neuhasené cigarety
– nedovoľovať deťom hry so zápalkami
– rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa
– v prípade spozorovania požiaru volať tieňovú linku 112, 150, alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.
Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je zakázané.
Za porušenie je možné fyzickej osobe uložiť pokutu až do výšky 331,- €.