https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Nebytové priestory na prenájom – ponuka

Zverejnené 19. 09. 2022

Nebytové priestory na prenájom
Obec Zavar ponúka na prenájom nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú
v budove Polyfunkčný dom Zavar, na ul. Vetrová 319/1, postavenej na
pozemkoch parcela č. 195/47, 195/41, nachádzajúcich sa v kat. území Zavar,
okres Trnava, zapísanej na LV č. 900 o celkovej výmere 60 m2
.
Priestory sú vhodné na prevádzkovanie cukrárne.
Bližšie informácie poskytneme priamo na Obecnom úrade v Zavare alebo
na telefónnom čísle: 033/55 97 102.

2022-Nebytové priestory na prenájom – ponuka-cukráreň


Nebytové priestory na prenájom
Obec Zavar ponúka na prenájom nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove Domu služieb v Zavare, na ulici Hlavná orientačné číslo 8, súpisné číslo 148, postavenej na pozemku parcela č. 183/3, nachádzajúcich sa v kat. území Zavar, okres Trnava, zapísanej na LV č. 900 nasledovne:

  1. nadzemné podlažie – prevádzkové priestory s výmerou 110,10 m2, s ktorými je spojené aj právo spoluužívať spoločné priestory budovy (schodisko, chodby, spoločné toalety nachádzajúce sa na 1.nadzemnom podlaží)
    Priestory sú určené na prevádzku lekárne.

Bližšie informácie poskytneme priamo na Obecnom úrade v Zavare alebo na telefónnom čísle: 033/55 97 102.

2022-nebytové priestory na prenájom-lekáreň