https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Návrh rozpočtu 2024 – 2026

Zverejnené 14. 11. 2023

ZVEREJNENIE NÁVRHU ROZPOČTU OBCE ZAVAR NA ROKY 2023 – 2025 NA PRIPOMIENKOVANIE
Návrh_rozpočtu_prijmy_2024-2026
Návrh_rozpočtu_vydavky_ 2024-2026
Návrh_rozpočtu_programový_rozpočet_ 2024-2026
Návrh_rozpočtu_Rekapitulacia_2024_2026