https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Návrh VZN č. 4/2021

Zverejnené 19. 11. 2021

Návrh VZN č.4 o poskytovaní dotácií

Vyvesené: 19.11.2021

Zvesené: