https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Návrh rozpočtu na rok 2021

Zverejnené 23. 11. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 – výdavky 2021 – 23

Návrh rozpočtu na rok 2021 – príjmy 2021 – 23