https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Kolaudačné rozhodnutie – CTPark Trnava, Zavar

Zverejnené 23. 06. 2022

Kolaudačné rozhodnutie – CTPark Trnava, Zavar – povolenie užívania stavby

Zverejnené: 23.06.2022
do nadobudnutia právoplatnosti
Zvesené: