https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Kolaudačné rozhodnutie CTPark Trnava, Zavar – Trafostanica

Zverejnené 29. 05. 2023

Kolaudačné rozhodnutie CTPark Trnava, Zavar

Vyvesené : 29.05.2023

do nadobudnutia právoplatnosti

Zvesené