https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Jarné upratovanie

Zverejnené 11. 03. 2021

Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí požiarom a zásahom hasičov.

Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.