https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Jarné obdobie – upratovanie záhrad

Zverejnené 24. 03. 2022

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov,
aby sa v jarných mesiacoch pri upratovaní svojich záhrad a okolia,
ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí vyhýbali nasledovným činnostiam:

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutu vo výške 331 € pre fyzické osoby a pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.