https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Informácia – zaslanie prvého rodného listu dieťaťa poštou

Zverejnené 01. 07. 2022

Informácie pre matričné úrady  súvisiaca s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa

  • Od 1.7.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť,  z dôvodu napĺňania zámeru antibyrokratického zákona. V priebehu  mesiaca júl  bude  potrebné matričnými úradmi  monitorovať,  či nepredkladanie SL v pôrodnici spôsobuje  väčšie problémy pri vypisovaní  údajov o rodičoch, dátume sobáša v HoN, resp. dohody o priezvisku dieťaťa ako doteraz, kedy rodičia predkladali SL v pôrodnici.
  • Požadovať budeme týždenný výstup s údajmi, koľko vyplnených HoN/Dohôd o mene a priezvisku dieťaťa je chybných z celkového počtu a aké chyby sa vyskytujú ( napr. pracovník zdravotníckeho zariadenia napísal  iné priezvisko dieťaťa, ktoré nahlásila matka ako je na SL, uviedli nesprávny údaj o otcovi dieťaťa, napr. dátum narodenia a pod. ).
  • V priebehu duálnej prevádzky, t.j. zasielania HoN elektronicky aj papierovo  žiadame matričné úrady, aby v prípade zistenia nezrovnalosti  v dátume sobáša ak je matka vydatá, opravili správny dátum sobáša  z údajov uvedených v IS ( CISMA,REGOB).
  • Po umožnení editovania ( dopĺňania ) dátumu sobáša rodičov  v e-HoN a zrušení papierových HoN ,  táto povinnosť  bude  pre matričné úrady zrušená.
  • Na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ( MIRRI ) odporúčame na webovú stránku matričného úradu uviesť a zároveň na úradnú tabuľu umiestniť informáciu, že  rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za  splnenia podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.  Uvedenú informáciu  sprístupnite aj na úradnú tabuľu.