https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

CTPark Trnava – Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15

Zverejnené 09. 12. 2022

CTPark Trnava – Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15 – Kolaudačné rozhodnutie
Číslo konania:  OSaŽP/2355-122170/2022/Kch

Zverejnené: 9.12.2022
Do nadobudnutia právoplatnosti.

Zvesené: