https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre neziskové organizácie a záujemcov

Zverejnené 08. 10. 2021

Obec Zavar oznamuje neziskovým organizáciám a záujemcom,
ktorí spĺňajú kritériá na poskytnutie dotácie podľa VZN obce Zavar
č. 2/2013 zo dňa 7.10.2013, že do 20.10.2021 budú môcť podať žiadosť
o dotáciu na svoje akcie, činnosť a potreby na rok 2022.

Oznam-neziskovým organizáciám a záujemcom.pdf