https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zberný dvor

Zverejnené 01. 04. 2021

Oznamujeme občanom, že od soboty 3.4.2021
bude Zberný dvor otvorený

podľa platných prevádzkových hodín pre letné obdobie.

Osoby sú povinné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénovým testom certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.