https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

ZAVARSKÁ DESIATKA Z-10

Zverejnené 24. 02. 2023

Zavarská desiatka – kompletné informácie v súbore

Zavarská desiatka
Trať Z-10 bude certifikovaná a pretek bude zaradený do pohára SAZ.
Dátum: 27. 05. 2023 (So)

Miesto: Zavar, okr. Trnava, športový areál OŠK Zavar  
Ročník: 1.
Štart: 18:00 hod. hl. kat.,14:00 hod. deti 
Dĺžka trate: 10 000 m
Certifikovaná: Áno
Povrch: asfalt
Kategória: A – muži (A) do 39 rokov
B – muži od 40 do 49 rokov
C – muži od 50 do 59 rokov
D – muži od 60 do 69 rokov
E – muži od 70 rokov
F – ženy (Ž) do 34 rokov
G – ženy od 35 do 49 rokov (Ž 35)
H – ženy od 50 rokov (Ž 50+)

1. Žiaci/žiačky – 1. ročník
2. Žiaci/žiačky – 2. ročník
3. Žiaci/žiačky – 3. ročník
4. Žiaci/žiačky – 4. ročník
5. Žiaci/žiačky – 5. ročník
6. Žiaci/žiačky – 6. ročník
7. Žiaci/žiačky – 7. ročník
8. Žiaci/žiačky – 8. ročník
9. Žiaci/žiačky – 9. ročník
Organizátor: Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
Informácie: Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce, tel.: +421 948 134 255
Michal Horváth, tel.: +421 915 714 612
Poznámka: Štartovné:
on-line registrácia: 8,- €
link na registráciu: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2769&lng=sk
na mieste: 10,- €
Novinka – štafeta Inter Cars:
Trojčlenná štafeta – každý člen družstva absolvuje jeden okruh trate vo vzdialenosti približne 3,33 km.
Ceny pre víťazov štafety venuje spoločnosť Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.
Štartovné za štafetu – 21,- €/3 osoby.