https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Wifi pre Teba

Zverejnené 22. 11. 2021

Wifi pre Teba

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071S921
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
Prijímateľ: Obec Zavar
Miesto realizácie: Obec Zavar
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30Mbit/s.
Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
Bod 1 – OCÚ, kultúrny dom – externý AP (48.3527720502772 ; 17.6739817857742)
Bod 2 – Knižnica – interný AP (48.3517854593146 ; 17.673405110836)
Bod 3 – Zastávka – externý AP (48.351928057202 ; 17.6728901267052)
Bod 4 – Zdravotné stredisko – externý AP (48.3507208643513 ; 17.6735311746597)
Bod 5 – Športový areál – externý AP (48.3492012490828 ; 17.6680085062981)
Bod 6 – Športový areál – externý AP (48.34898912323 ; 17.6681077480316)
Bod 7 – Park Blavská – externý AP (48.3480158285851 ; 17.6763260364532)
Bod 8 – Park Mlynská – externý AP (48.3502689952196 ; 17.6749849319458)
Bod 9 – Park v centre – externý AP (48.3517972682174 ; 17.6735412329435)
Bod 10 – Zástavka – externý AP (48.354614838736 ; 17.6750828325748)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je zrealizovaný.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk