https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VÝZVA – ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Zverejnené 23. 11. 2022

VÝZVA – ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ – článok

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 odst.1 písm. b) a §11 odst. 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov)  nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.