https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2023

Zverejnené 09. 06. 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku

Oznámenie o utvorení volebných orkskov a určení volebných miestností

Financovanie volieb

Harmonogram voľby do NRSR

Ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_splnomocnenie

Žiadosť o voľbu poštou_WNR23

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK_WNR23

e-mail adresa-delegovanie člena a náhradníka

e-mail adresa-hlasovací preukaz