https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VOĽBY 2022

Zverejnené 08. 07. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Počet voličov:  2107

Dokumenty na stiahnutie:

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Dokumenty na stiahnutie:

 

Tlačivá:


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Dokumenty na stiahnutie: