https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Testovanie v obci Zavar

Zverejnené 14. 05. 2021
Testovanie:                    pondelok 17.5. a streda 19.5. 2021 


Doba testovania:
          16:00 – 20:00 hod.

!!! V sobotu 22.5. sa netestuje!!!

Po “novom” sa bude v našej obci testovať každý deň od pondelka do piatka, vždy od 16:00 do 20:00 hod. v priestoroch športového areálu. Odber bude prebiehať cez okienko z budovy telocvične. 

Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom (deti do 15 rokov kartičkou poistenca).

Odberné miesto je určené pre občanov obce Zavar s trvalým pobytom / prechodným pobytom a občanov bez trvalého pobytu v obci Zavar.

Postup počas testovania:

  1. Pri vstupe do odberného miesta každý dostane vreckovku, do ktorej sa vonku vysmŕka a odkašle si. Následne si pri bezkontaktnom stojane vydezinfikuje ruky a pristúpi k testovaciemu oknu.
  2. Po pristúpení k administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom.
    Po vyplnení formulára administratívnym pracovníkom dostane každý dve kópie prideleného čísla.
  3. Pristúpite k zdravotníkovi, ktorému odovzdáte jednu kópiu svojho prideleného čísla. Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.
  4. Po odobratí vzoriek sa presuniete k budove Obecného športového klubu, kde bude možné počkať na výsledky testu.
  5. Pracovník si Vás privolá podľa Vášho prideleného čísla a po preukázaní sa prideleným číslom Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke s výsledkom testu a s poučením, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
  6. Následne sa proces testovania končí a Vy odchádzate z odberného miesta domov, v prípade pozitívneho výsledku do domácej karantény.

    Najčastejšie otázky a odpovede:

Kedy a kde bude testovanie prebiehať?

Testovanie bude prebiehať v obci Zavar v stanovenom čase. Zúčastniť sa testovania bude možné od 16:00 hod. do 20:00 hod.

Čo si treba so sebou priniesť?

Každý si musí so sebou na testovanie priniesť občiansky preukaz, ktorý predloží pri vstupe administratívnemu pracovníkovi. Bez tohto dokladu nebude možné danú osobu otestovať.

Kto sa môže testovania zúčastniť?

Testovania sa môžu zúčastniť predovšetkým osoby od 15 do 65 rokov. Vzhľadom na rizikovú skupinu sa neodporúča, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov. V prípade, ak by takáto osoba napriek veku mala záujem o testovanie, tak sa môže testovania zúčastniť. Odberné miesto je určené pre občanov obce Zavar s trvalým pobytom / prechodným pobytom a občanov bez trvalého pobytu v obci Zavar.

Kedy dostanem výsledok svojho testu?

Na výsledok testu každý počká z hygienických dôvodov vonku v priestoroch areálu Športového areálu. Výsledok testu bude odovzdaný každému približne 15 minút po vykonaní testu.