https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

TAVOS – ODPIS STAVU VODOMEROV

Zverejnené 26. 05. 2023

TAVOS a. s. oznamuje,
že od 26.5.2023 bude v našej obci prebiehať odpočet
stavu vodomerov. 
Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:
1. klientského portálu
2. na e-mail: vodomer@tavos.sk a info@tavos.sk
Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru
je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.