https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

SAVARSKÝ RÍNEK

Zverejnené 24. 06. 2022

Obec Zavar v spolupráci s pani Mgr. Majtánovou
Vás pozýva na
“SAVARSKÝ RÍNEK”,

ktorý sa uskutoční v sobotu 2.7.2022 od 8:00 hod. do 12:00 hod.
pri Obecnom úrade v Zavare.
Je možné prísť predávať prebytky zo záhrad, kvietky, domáce vajíčka, med, sirupy, džemy, koláčiky, chlebík alebo prezentovať svoje domáce výrobky, ručné práce a podobne.
P
redajcovia sa môžu prihlásiť u pani Mgr. Majtánovej na t. č. 0905/963 451.