https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

REFERENDUM

Zverejnené 10. 11. 2022

Referendum
Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,

na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Rozhodnutie prezidentky SR.pdf
Informácie pre voliča tu
Podrobné informácie tu
Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebných miestností

Podávanie žiadosti o voľbu poštou

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie:
písomne: Obec Zavar, Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
elektronicky: zavar@zavar.sk

Kontakt – organizačná a technická príprava referenda:
Iveta Šéryová
tel.: +421 33 55 97 102
mobil: 0911 597 102
e-mail: seyova@zavar.sk

Mgr. Andrea Trubačová
tel.: +421 33 55 97 102
mobil: 0911 597 102