https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Prenosná schránka – Voľby do NR SR

Zverejnené 18. 09. 2023

Obec Zavar v súvislosti s konaním Volieb do NR SR oznamuje občanom – voličom,
ktorí sú imobilní a nemôžu sa osobne dostaviť do volebnej miestnosti, že môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky.
Požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky môžu na
tel. čísle 033/55 97 102
najneskôr do 29.9.2023 do 12:00 hod.