https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Pracovné ponuky Základnej školy s MŠ

Zverejnené 19. 04. 2021

Základná škola s materskou školou Športová 33, 919 26 Zavar prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku 1. stupňa od 1. 9. 2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ďalšie požiadavky:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
– zodpovednosť
Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.
Žiadosť a životopis prosíme zasielať mailom na: zakladnaskola.zavar@westcom.sk , tel. kontakt 0911368322. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.05.2021.

 

Základná škola s materskou školou Športová 33, 919 26 Zavar príjme do hlavného pracovného pomeru učiteľa/ku 2.stupňa ZŠ fyziky, matematiky od 1. 9. 2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ďalšie požiadavky:
– podporovať túžbu detí po poznaní,
– viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti,
– podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí.
Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.
Žiadosť a životopis prosíme zasielať mailom na: zakladnaskola.zavar@westcom.sk , tel. kontakt 0911368322. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.05.2021.

 

Základná škola s materskou školou Športová 33, 919 26 Zavar prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku MŠ od 1. 9. 2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
– vykonanie prvej atestácie.
Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť a životopis prosíme zasielať mailom na: materskaskola.zavar@westcom.sk , tel. kontakt 0911235911. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.05.2021.