https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Základná škola s materskou školou Zavar

Zverejnené 14. 07. 2021

Základná škola s materskou školou, Športová 33, 919 26 Zavar, príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre vzdelávanie žiakov druhého stupňa v predmete matematika, fyzika, technika od 1.9.2021.

Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu:

riaditelka.zszavar@westcom.sk

Zoznam požadovaných dokladov