https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

PONUKA PRÁCE – ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZAVAR

Zverejnené 28. 06. 2023

Základná škola s materskou školou Zavar

Miesto výkonu práce

Športová 33, Zavar

Termín nástupu

23.8.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.7.2023

Rozsah úväzku

100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word, práca s internetom

Vzdelanie

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Znalosť problematiky vývinových porúch učenia, skúsenosť s edukačnou podporou žiakov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola s materskou školou Zavar
Športová 33
919 26 Zavar
https://zszavar.edupage.org/
033 / 55 97 101

Kontaktná osoba

Silvia Adamcová
0911368322