https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

OZ SORA – TÁBORY

Zverejnené 31. 05. 2022

Obec Zavar v spolupráci s občianskym združením SORA,
organizujú letný tábor pre deti v Zavare

Aktuálne turnusy:
1. turnus: 18.7. – 22.7.
2. turnus: 25.7. – 29.7.
3. turnus:  1.8. – 5.8.
4.turnus:  8.8. – 12.8.


V čase od 7:00 hod. do 14:45 hod. – prípadne dohodou
zadnej miestnosti obecného úradu v Zavare
Veková kategória  deti od 5 do 12 rokov
Maximálne 25 detí
Minimálne 10 detí

Celková cena za jeden turnus je 60,- € / dieťa
V cene je zahrnuté:
5x desiata
5x obed
5x olovrant
pitný režim
animačný program
technické vybavenie

Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0908 034 313
alebo na emailovej adrese: mstupko@hotmail.com

V prípade nízkeho záujmu detí bude turnus zrušený.

Dieťa potrebuje: prefotenú kartičku poistenca, fľašu na vodu, športové oblečenie a dobrú náladu.