https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Nová webová stránka – informácia

Zverejnené 15. 01. 2021

Oznamujeme všetkým občanom, že odo dňa 15.01.2021 do 26.02.2021 bude prebiehať údržba, aktualizácia a dopĺňanie údajov a informácií na nové webové sídlo obce Zavar. Počas tejto doby žiadame všetkých  návštevníkov o pochopenie. Zároveň bude všetky informácie možné nájsť na starom webovom sídle obce Zavar – www.archiv.zavar.sk.

Ďakujeme!