https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

MUDr. BAKIČ – ODPORÚČANIE

Zverejnené 07. 07. 2022

Na základe odporúčania ambulancie obvodného lekára MUDr. Bakiča. prosíme predovšetkým starších občanov, aby vo zvýšenej miere dbali na svoju bezpečnosť a ochranu zdravia nosením respirátorov z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia covid-19.