https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

MUDr. Bakič a MUDr. Černá

Zverejnené 08. 02. 2022

MUDr. Bakič prosí svojich pacientov, aby svoje požiadavky ako predpisy liekov, vystavovanie PN, objednávanie sa na preventívne prehliadky, vyšetrenia a podobne nahlasovali predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese zavaramb@gmail.com. Týmto príde k uvoľneniu telefonickej linky, ktorá je určená predovšetkým pre akútne prípady. V prípade naliehavej potreby je možné ambulanciu kontaktovať na tel. č. 033/55 971 12. Za pochopenie ďakujeme.

MUDr. Černá, ambulancia pre deti a dorast v Zavare prosí občanov,
aby z dôvodu preťaženia telefónnej linky využívali prednostne e-mailovú komunikáciu. E- mailová adresa: zavarambulancia@gmail.com.
Za pochopenie ďakujeme.