https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

JÓDOVÉ PROFYLAKTIKÁ

Zverejnené 07. 07. 2022

Oznamujeme občanom, že jódové profylaktiká
si môžu občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Zavar
prevziať v miestnej knižnici v Zavare v čase otváracích hodín.
Zároveň je možné odovzdať aj jódové profylaktiká po dobe expirácie.