https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

JEDNORAZOVÝ SOCIÁLNY PRÍSPEVOK

Zverejnené 24. 11. 2022

Sociálna komisia dáva do pozornosti informáciu
o poskytovaní jednorazových sociálny príspevkov od obce Zavar.
Občania v hmotnej núdzi si môžu podať žiadosť
o sociálny príspevok najneskôr do 9.12.2022.
Tlačivo žiadosti je k dispozícii na obecnom úrade a na stránke obce Zavar.
Je potrebné ho vyplniť a spätne doručiť na Obecný úrad Zavar.

Žiadosť o jednorazový sociálny príspevok