https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Dom tradícií

Zverejnené 20. 04. 2021

Obecný úrad v Zavare oznamuje všetkým občanom, že v súčasnosti sa pripravuje v našej obci zriadenie tzv. Domu tradícií, v ktorom budú umiestnené a vystavené dobové predmety z histórie nielen našej obce.

Týmto prosíme všetkých občanov, ktorí by mali záujem venovať obci predmety takéhoto charakteru za účelom ich použitia v rámci tohto zámeru, aby kontaktovali tel. č. 0948 134 255 alebo 0911 597 120.

Daná výzva sa týka predmetov ako: keramika, kroje, obrazy, starý nábytok, staré pracovné nástroje a pod. Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.