https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Denný letný tábor

Zverejnené 04. 05. 2021

Obecný úrad v Zavare v spolupráci s občianskym združením SORA,
organizujú letný tábor pre deti v Zavare

Organizované turnusy:    19.7. – 23.7.      26.7. – 30.7.        2.8. – 6.8.        9.8. – 13.8.
V čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. – prípadne dohodou
Veková kategória  deti od 5 do 12 rokov
Maximálne 20 detí
Minimálne 10 detí

V cene je zahrnuté:
5x olovrant
5x desiata
5x obed
pitný režim
animačný program

Celková cena za jeden turnus je 50,- € / dieťa

Prihlásiť sa je možné na telefónnom čísle 0908 034 313 alebo na emailovej adrese: mstupko@hotmail.com

V prípade nízkeho záujmu detí bude turnus zrušený.