https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

84/2023

Zverejnené 24. 04. 2023
Číslo: 84/2023
Predmet: Verejné obstarávanie zákazky „Zníženie energetickej náročnosti telocvične v obci Zavar"
Cena: 420 €
Dodávateľ: Ing. Zuzana Kruteková Hlavná 227/32, 951 61 Čifáre
Dodávateľ IČO: 52547248
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 17. 04. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 24. 04. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť