https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

78/2023

Zverejnené 17. 04. 2023
Číslo: 78/2023
Predmet: Vypracovanie projektu pre doplnenie dopravného zrkadla na Pažitnej ulici a na nároží Športovej ulice a cesty III/1279 v obci Zavar
Cena: 180 €
Dodávateľ: ProVia s.r.o. Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
Dodávateľ IČO: 36736635
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 10. 04. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 17. 04. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť