https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

77/2023

Zverejnené 17. 04. 2023
Číslo: 77/2023
Predmet: Výstava lego v trvaní jeden mesiac
Cena: 180 €
Dodávateľ: World of Bricks s.r.o. Vladimíra Clementisa 6452/57 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 52995755
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 10. 04. 2023

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 17. 04. 2023
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť