https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

77/2021

Zverejnené 08. 04. 2021
Číslo: 77/2021
Predmet: Tlač – Zavarské slovo č. 1/2021 vo formáte A4, 28 strán, farebnosť 4+4, v počte 630 kusov
Cena: 1 108,80 €
Dodávateľ: PNprint, spol. s.r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťany
Dodávateľ IČO: 31428908
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 01. 04. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 08. 04. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť