https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

70/2021

Zverejnené 25. 03. 2021
Číslo: 70/2021
Predmet: Vykonanie hlavnej ročnej kontroly všetkých detských ihrísk (5) v obci Zavar
Cena: 420 €
Dodávateľ: AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO: 45982007
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 19. 03. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 25. 03. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť