https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

68/2022

Zverejnené 12. 05. 2022
Číslo: 68/2022
Predmet: Geometrický plán - zameranie viacúčelovej budovy na ulici Vetrová č.3
Cena: 470 €
Dodávateľ: GEO-HS, s.r.o. Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava
Dodávateľ IČO: 53048539
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 05. 05. 2022

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 12. 05. 2022
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť