https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

68/2021

Zverejnené 25. 03. 2021
Číslo: 68/2021
Predmet: Proces verejného obstarávania zákazky Dom tradícií – rekonštrukcia v obci Zavar
Cena: 350 €
Dodávateľ: Ing. Zuzana Matušková, Hlavná 227/32, 951 61 Čifáre
Dodávateľ IČO: 52547248
Odberateľ: Obec Zavar, Viktorínova 14
Odberateľ IČO: 313203
Dátum vystavenia: 19. 03. 2021

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta obce
Dátum zverejnenia: 25. 03. 2021
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť